Başlık İçin Gerekli Belgeler

BAŞLIK ONAYLAMALARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BİLGİLER

ADINIZ VE SOYADINIZ İLE SMS GÖNDERMEK İÇİN
ŞİRKET UNVANI İLE SMS GÖNDERMEK İÇİN
KAMU KURUM VE KURULUŞ UNVANI İLE SMS GÖNDERMEK İÇİN
DERNEK VEYA STK UNVANI İLE SMS GÖNDERMEK İÇİN
TESCİLLİ MARKA ADI İLE SMS GÖNDERMEK İÇİN
BAYİLİĞİ VEYA TEMSİLCİLİĞİ YAPILAN BİR FİRMA UNVANI İLE SMS GÖNDERMEK İÇİN
 • T.C. kimlik belgesi fotokopisi,
 • Unvan kullanılması halinde, (Dr. Av. vb.) unvanı ispatlayıcı belge,
 • Yetkilinin e-Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan, Yerleşim Yeri (İkametgah) belgesi,
 • Abonelik Sözleşmesi ‘nin aslı. (Tüm sayfaları, ıslak imzalı olarak.)
 • Şirket adına imza yetkisi olan kişinin, T.C. kimlik belgesi fotokopisi,
 • T.C. kanunlarına göre kurulmuş şirket tarafından, imzalı ve kaşeli,
 • Ticaret Sicil Gazetesi örneği veya Ticaret Sicil Kaydı
 • Yetkilinin e-Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan, Yerleşim Yeri (İkametgah) belgesi,
 • Vergi Levhası
 • İmza Sirküsü
 • Yetki Belgesi
 • Unvanı ispatlayıcı diğer resmi belgeler.
 • Abonelik Sözleşmesi ’nin aslı. (Tüm sayfaları, ıslak imzalı olarak.)
 • Kurum adına imza yetkisi olan kişinin, T.C. Kimlik belgesi fotokopisi,
 • İlgili kamu kurum ve kuruluşundan alınmış resmi belge,
 • Yetkilinin e-Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan, Yerleşim Yeri (İkametgah) belgesi,
 • Abonelik Sözleşmesi ’nin aslı. (Tüm sayfaları, ıslak imzalı olarak.)
 • STK adına imza yetkisi olan kişinin, T.C. kimlik belgesi fotokopisi,
 • İlgili sivil toplum kuruluşundan alınmış belge,
 • Yetkilinin e-Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan, Yerleşim Yeri (İkametgah) belgesi,
 • Abonelik Sözleşmesi ‘nin aslı. (Tüm sayfaları, ıslak imzalı olarak.)
 • Marka sahibi olan kişinin veya yetkilinin T.C. Kimlik belgesi fotokopisi,
 • Marka sahipliğini ispatlayıcı belge,
 • Marka Sahibi Şirket İse
 • Ticaret Sicil Kaydı
 • Yetkilinin e-Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan, Yerleşim Yeri (İkametgah) belgesi,
 • Vergi Levhası
 • İmza Sirküsü
 • Yetki Belgesi
 • Abonelik Sözleşmesi ‘nin aslı. (Tüm sayfaları, ıslak imzalı olarak.)
 • Şirket adına imza yetkisi olan kişinin, T.C. kimlik belgesi fotokopisi
 • İlgili firma veya kuruluş izninin alındığını ispatlayıcı belge,
 • Ticaret Sicil Kaydı
 • Vergi Levhası
 • Yetkilinin e-Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan, Yerleşim Yeri (İkametgah) belgesi,
 • İmza Sirküsü
 • Yetki Belgesi
 • Abonelik Sözleşmesi ‘nin aslı. (Tüm sayfaları, ıslak imzalı olarak.)