• T.C. kimlik belgesi fotokopisi,
 • Unvan kullanılması halinde, (Dr. Av. vb.) unvanı ispatlayıcı belge,
 • Yetkilinin e-Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan; Yerleşim Yeri (İkametgah) belgesi,
 • Abonelik Sözleşmesi ‘nin aslı. (Tüm sayfaları, ıslak imzalı olarak.)
 • Şirket adına imza yetkisi olan kişinin, T.C. kimlik belgesi fotokopisi,
 • T.C. kanunlarına göre kurulmuş şirket tarafından, imzalı ve kaşeli,
 • Ticaret Sicil Gazetesi örneği veya Ticaret Sicil Kaydı,
 • Yetkilinin e-Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan; Yerleşim Yeri (İkametgah) belgesi,
 • Vergi Levhası
 • İmza Sirküsü
 • Yetki Belgesi
 • Unvanı ispatlayıcı diğer resmi belgeler.
 • Abonelik Sözleşmesi ’nin aslı. (Tüm sayfaları, ıslak imzalı olarak.)
 • Kurum adına imza yetkisi olan kişinin, T.C. Kimlik belgesi fotokopisi,
 • İlgili kamu kurum ve kuruluşundan alınmış resmi belge,
 • Yetkilinin e-Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan; Yerleşim Yeri (İkametgah) belgesi,
 • Abonelik Sözleşmesi ’nin aslı. (Tüm sayfaları, ıslak imzalı olarak.)
 • STK adına imza yetkisi olan kişinin, T.C. kimlik belgesi fotokopisi,
 • İlgili sivil toplum kuruluşundan alınmış belge,
 • Yetkilinin e-Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan; Yerleşim Yeri (İkametgah) belgesi,
 • Abonelik Sözleşmesi ‘nin aslı. (Tüm sayfaları, ıslak imzalı olarak.)
 • Marka sahibi olan kişinin veya yetkilinin T.C. Kimlik belgesi fotokopisi,
 • Marka sahipliğini ispatlayıcı belge,
 • Marka Sahibi Şirket İse;
 • Ticaret Sicil Kaydı 
 • Yetkilinin e-Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan; Yerleşim Yeri (İkametgah) belgesi,
 • Vergi Levhası
 • İmza Sirküsü
 • Yetki Belgesi
 • Abonelik Sözleşmesi ‘nin aslı. (Tüm sayfaları, ıslak imzalı olarak.)
 • Şirket adına imza yetkisi olan kişinin, T.C. kimlik belgesi fotokopisi
 • İlgili firma veya kuruluş izninin alındığını ispatlayıcı belge,
 • Ticaret Sicil Kaydı 
 • Vergi Levhası
 • Yetkilinin e-Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan; Yerleşim Yeri (İkametgah) belgesi,
 • İmza Sirküsü
 • Yetki Belgesi
 • Abonelik Sözleşmesi ‘nin aslı. (Tüm sayfaları, ıslak imzalı olarak.)