Başlık İçin Gerekli Belgeler

||>- ADINIZ VE SOYADINIZ İLE SMS GÖNDERMEK İÇİN

T.C. kimlik belgesi fotokopisi,
Unvan kullanılması halinde, (Dr. Av. vb.) unvanı ispatlayıcı belge,
Yetkilinin e-Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan, Yerleşim Yeri (İkametgah) belgesi,
Abonelik Sözleşmesi ‘nin aslı. (Tüm sayfaları, ıslak imzalı olarak.)

||>- ŞİRKET UNVANI İLE SMS GÖNDERMEK İÇİN

Şirket adına imza yetkisi olan kişinin, T.C. kimlik belgesi fotokopisi,
T.C. kanunlarına göre kurulmuş şirket tarafından, imzalı ve kaşeli,
Ticaret Sicil Gazetesi örneği veya Ticaret Sicil Kaydı
Yetkilinin e-Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan, Yerleşim Yeri (İkametgah) belgesi,
Vergi Levhası
İmza Sirküsü
Yetki Belgesi
Unvanı ispatlayıcı diğer resmi belgeler.
Abonelik Sözleşmesi ’nin aslı. (Tüm sayfaları, ıslak imzalı olarak.)

||>- KAMU KURUM VE KURULUŞ UNVANI İLE SMS GÖNDERMEK İÇİN

Kurum adına imza yetkisi olan kişinin, T.C. Kimlik belgesi fotokopisi,
İlgili kamu kurum ve kuruluşundan alınmış resmi belge,
Yetkilinin e-Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan, Yerleşim Yeri (İkametgah) belgesi,
Abonelik Sözleşmesi ’nin aslı. (Tüm sayfaları, ıslak imzalı olarak.)

||>- DERNEK VEYA STK UNVANI İLE SMS GÖNDERMEK İÇİN

STK adına imza yetkisi olan kişinin, T.C. kimlik belgesi fotokopisi,
İlgili sivil toplum kuruluşundan alınmış belge,
Yetkilinin e-Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan, Yerleşim Yeri (İkametgah) belgesi,
Abonelik Sözleşmesi ‘nin aslı. (Tüm sayfaları, ıslak imzalı olarak.)

||>- TESCİLLİ MARKA ADI İLE SMS GÖNDERMEK İÇİN

Marka sahibi olan kişinin veya yetkilinin T.C. Kimlik belgesi fotokopisi,
Marka sahipliğini ispatlayıcı belge,
Marka Sahibi Şirket İse
Ticaret Sicil Kaydı
Yetkilinin e-Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan, Yerleşim Yeri (İkametgah) belgesi,
Vergi Levhası
İmza Sirküsü
Yetki Belgesi
Abonelik Sözleşmesi ‘nin aslı. (Tüm sayfaları, ıslak imzalı olarak.)

||>- BAYİLİĞİ VEYA TEMSİLCİLİĞİ YAPILAN BİR FİRMA UNVANI İLE SMS GÖNDERMEK İÇİN

Şirket adına imza yetkisi olan kişinin, T.C. kimlik belgesi fotokopisi
İlgili firma veya kuruluş izninin alındığını ispatlayıcı belge,
Ticaret Sicil Kaydı
Vergi Levhası
Yetkilinin e-Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan, Yerleşim Yeri (İkametgah) belgesi,
İmza Sirküsü
Yetki Belgesi
Abonelik Sözleşmesi ‘nin aslı. (Tüm sayfaları, ıslak imzalı olarak.)